15 nam vqhlaocai

Bộ sưu tập ảnh giao lưu gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Viện kiến trúc QHXD Lào Cai (05/04/2004 - 05/04/2011)