Bến xe khách phía Nam

Bến xe khách phía Nam, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.