Chợ Pom Hán

Chợ Pom Hán, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai