Công bố Quy hoạch chung đô thị du lịch Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai