Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai