Hợp tác giữa Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Tập đoàn S-Group Việt Nam