Khu dân cư - Nhà máy Bia lào Cai

Khu dân cư - Nhà máy Bia Lào Cai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai