Kiến trúc

Trung tâm Yoga Spa Himalaya
Nhà (bà) Thảo
Nhà (Ông) Thái
Bảo tàng tỉnh Lào Cai
Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Lào Cai
Chợ Pom Hán
Văn phòng công ty Tiến Minh
Bến xe khách phía Nam
1