LĐV dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Nậm Chầy - Văn Bàn