Lịch sử hình thành và phát triển

Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Trụ sở tại Km3 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị với các chức năng: Tư vấn thiết kế, tư vấn phản biện giúp Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và thực nhiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng.

            Quá trình hình thành và phát triển của Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai được thể hiện qua những dấu mốc lịch sử dưới đây:

- Năm 2004: Trung tâm Kiến trúc quy hoạch và kiểm định xây dựng Lào Cai đã được thành lập tại Quyết định số 154/QĐ-UB ngày 05/4/2004. Trụ sở được đặt tại sở Xây dựng số 010 đường Thanh Niên, phường duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

+ Hoạt động trong lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị với chức năng: Tư vấn thiết kế, giúp sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai công tác quản lý nhà nước;

+ Cơ cấu các phòng chức năng: Phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Kiến trúc – Quy hoạch, phòng Kiểm định xây dựng;

+ Nhân sự ban đầu: Gồm 15 cán bộ trong đó nhân sự lòng cốt là các đồng chí: Đào Văn Thông – Giám đốc; Trịnh Xuân Trường – Phó Giám đốc; Tô Ngọc Liễn – Phó Giám đốc; Đặng Thị Mai – Kế toán trưởng được Sở điều động để điều hành đơn vị. 

- Năm 2005: Sau hơn một năm hoạt động, để chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực hoạt động, phù hợp với tình hình thực tiễnTrung tâm Kiến trúc quy hoạch và kiểm định xây dựng Lào Cai đã tách chức năng kiểm định xây dựng ra hoạt động độc lập và lập thành Trung tâm Kiểm định Xây dựng Lào Cai tại Quyết định số 771/2005/QĐ-UBND ngày 7/12/2005.

            - Năm 2009: Sau một thời gian hoạt động và phát triển, quy mô về nhân sự và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn có nhiều thay đổi. UBND tỉnh đã ra Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch tỉnh Lào Cai.

+ Cơ cấu các phòng chức năng: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Kế hoạch & KCS; Phòng KTQH 1; Phòng KTQH 2; Phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; Phòng khảo sát địa hình, địa chất.

+ Nhân sự: Gồm 40 cán bộ (gồm: 08 Kiến trúc sư; 20 kỹ sư; 05 cử nhân kinh tế; 04 cán bộ kỹ thuật; 03 kỹ sư đô thị)

- Năm 2010: Theo yêu cầu về sự phát triển, Trung tâm Kiến trúc quy hoạch Lào Cai được kiện toàn và đổi tên thành Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai tại Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 24/12/2010.

+ Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai Hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị với các chức năng: Tư vấn thiết kế, kiểm định, giám sát, quản lý dự án, giúp sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và thực nhiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng.

+ Cơ cấu các phòng chức năng: Phòng Kế hoạch – tổng hợp; phòng nghiên cứu, thiết kế quy hoạch; phòng nghiên cứu, thiết kế kiến trúc; phòng nghiên cứu, thiết kế nội ngoại thất; phòng nghiên cứu, thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn; phòng tư vấn giám sát và quản lý dự án; phòng thẩm tra; phòng thí nghiệm; phòng khảo sát.

+ Nhân sự: Gồm 47 cán bộ.
trang-05

- Năm 2011: Trụ sở được chuyển về Km3 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Năm 2013: Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai tiếp tục được kiện toàn theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 03/04/2013.

+ Lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị với các chức năng: Tư vấn thiết kế, giúp sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và thực nhiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng.

+ Cơ cấu các phòng chức năng: Phòng kế hoạch – tổng hợp; phòng kiến trúc; phòng quy hoạch; phòng hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn; phòng khảo sát địa chất; phòng khảo sát địa hình.

+ Nhân sự: 72 cán bộ.

- Năm 20018: Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai tiếp tục được kiện toàn theo Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 19/10/2018.

+ Lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị với các chức năng: Tư vấn thiết kế, giúp sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và thực nhiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng.

+ Cơ cấu các phòng chức năng: Phòng Tổng hợp; Phòng Kế hoạch kỹ thuật; phòng kiến trúc; phòng quy hoạch; phòng hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn; phòng khảo sát địa chất; phòng khảo sát địa hình.

+ Nhân sự: 72 cán bộ.

trang-06

Thành tích chính đạt được trong những năm vừa qua:

Sau 15 năm xây dựng và phát triển với sự cố gằng phấn đấu không mệt mỏi của lãnh đạo, cán bộ Viện kiến trúc quy hạch xây dựng Lào Cai cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám đốc, các phòng chuyên môn sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, Viện kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai đã đạt được những thành tựu nhất định: Từ năm 2004 đến nay nhiều năm liền Viện luôn đạt Tập thể lao động xuất sắc; năm 2010 đến năm 2013 Viện liên tục được UBND tỉnh Lào Cai tặng cờ thi đua trong phong trào thu nộp ngân sách; năm 2011 được tặng Bằng khen Thủ tướng chính phủ; năm 2012 được tặng Bằng khen UBND tỉnh Lào Cai; năm 2013 được tặng Huân chương lao động hạng ba; năm 2014, 2015 được tặng cờ thi đua nộp ngân sách nhà nước; năm 2017, 2018 tập thể lao động xuất sắc.

trang-07