Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Lào Cai

Trung tâm văn hóa, rạp chiếu phim, thư viện tỉnh Lào Cai. khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.