Quy hoạch chung thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai