Tham vấn ý kiến cộng đồng phương án quy hoạch khu công nghiệp gia công, chế biến, đóng gói hàng xuất nhập khẩu tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai