Trung tâm Yoga Spa Himalaya

Yoga Spa Himalaya, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai