Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai